Introvideo til Svindinge jagtforening

Se her en lille præsentationsvideo af Svindinge Jagtforening 
 
Årets aktivitetsblad 2022
 
Årets aktivitetsblad 2023

 

Kommende arrangementer

Ræve/fasanjagt

Lørdag d. 27. januar kl. 9.30 
Mødested - Svindinge Forsamlingshus

Sidder du som jæger og har ikke deltaget i vores jagter før, så kan vi kun anbefale det, da dette er en god chance for at komme på noget god jagt med hyggelige bekendtskaber.
Tilmelding Kristian Spodsberg - sms 20961914

Vi slutter jagten kl. 13.30, hvor vi serverer en lækkert wienerschnitzel gratis på Øksendrup Kro

Derfor tilmelding meget nødvendigt, så vi kan planlægge ud fra dette.
 
 

 

Kommende arrangementer

Generalforsamling

Lørdag d. 27. januar
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling. Kom og være med til at præge jagtforening og aktiviteterne for det kommende år.
Jagtforeningen er vært med spisning fra kl. 13.30

Indkaldelse til generalforsamling på Øksendrup Kro
lørdag den 27. januar 2024 kl. 14.30 med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke i 2023
3. Det reviderede regnskab fremlægges v/kasserer Jørgen Nielsen
4. Indkomne forslag.
5. Kontingentfastsættelse.
6. Valg af formand, på valg er:
Kristian Spodsberg
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:
Kristian Spodsberg
Brian Petersen
Claus Lykke
Vakant post
8. Valg af suppleanter:
9. Valg af revisorer:
10. Valg af suppleanter:
11. Eventuelt
Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest den 20.januar 2024.

Tilmelding til Kristian pr. sms 20961914

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/