Introvideo til Svindinge jagtforening

Se her en lille præsentationsvideo af Svindinge Jagtforening 
 
 
Årets aktivitetsblad 2022

 

Kommende arrangementer

Ræve/fasanjagt

Lørdag d. 28. januar kl. 09.30-14.30
 
Svindinge Forsamlingshus
 
Ræve/fasanjagt.
Sidder du som jæger og har ikke deltaget i vores jagter før, så kan vi kun anbefale det, da dette er en god chance for at komme på noget god jagt med hyggelige bekendtskaber.
Tilmelding Kristian Spodsberg - ks@bjernejensen-as.dk

Vi slutter jagten kl. 13.30, hvor vi serverer en lækkert wienerschnitzel gratis i Svindinge Forsamlingshus

Derfor tilmelding meget nødvendigt, så vi kan planlægge ud fra dette.
 
 

 

Kommende arrangementer

 
Generalforsamling
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling. Kom og være med til at præge jagtforening og aktiviteterne for det kommende år.
Jagtforeningen er vært med spisning fra kl. 13.30.

Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus
lørdag den 28. januar 2023 kl. 14.30 med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke i 2022
3. Det reviderede regnskab fremlægges v/kasserer Jørgen Nielsen
4. Indkomne forslag.
5. Kontingentfastsættelse.
6. Valg af Kasserer, på valg er:
Jørgen Nielsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:
Jørgen Nielsen
Torben Larsen
Steen Larsen
Knud Madsen
8. Valg af suppleanter:
9. Valg af revisorer:
10. Valg af suppleanter:
11. Eventuelt
Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest den 21.januar 2023.

Tilmelding på ks@bjernejensen-as.dk

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/