Nyhedsarkiv

Nedenfor kan du se en lang række tidligere artikler


Årsblad for Svindinge Jagtforening

Klik på det enkelte årstal og se programmerne år for år. Der gøres opmærksom på, at visning af program sker i format beregnet for trykkeri, hvormed flere dele artikler kan springe i siderne.

Artikler m. billeder for tidligere præmieskydninger

Artikler m. billeder for tidligere holdskydninger

Fællesjagt - en beretning af Brian Petersen

Svindinge Jagtforening afholdt fredag den 24. okt. 2014 en fælles harejagt for foreningens medlemmer. Vi startede kl. 1230 med parole i Svindinge forsamlingshus afholdt af formand Kristian Spodsberg. Der var 17 tilmeldte jægere, der mødte op med godt humør og gode forventninger. Da jagtforeningen i det tidlige forår barslede med harejagten, gik der ikke mange dage før de første lodsejere havde meldt sig til at lægge arealer til, og vi havde derfor store arealer at gå over på dagen. Vi koncentrerede os om de gode marker i forhold til afgrøder. Moser og remisser blev passeret i god afstand efter aftale med lodsejerne.  Der måtte skydes til hare, ræv, husskade og krage på dagen.
I anden såt sprang haren, og en af foreningens nyjæger Christophe Roland Boisserie med nyerhvervet jagttegn skød sin første hare. Tillykke !
Efter kaffepausen gik turen over Regissegårds jord, og her gik ræven bagud i drevet. Et forbiskud til ræven er ikke første gang, i Svindinge jagtforenings historie, men sådan blev det nu, og ræven løb sin vej.
Der blev gennem dagen på de forskellige jagtterræner set råvildt, fasaner, ræv, hare og ænder, ligesom der blev hygget og talt sammen. Efter jagten var der fællesspisning i Svindinge forsamlingshus med suppe, oksekød, pebberrodssovs, kaffe og æblekage. 

Tak til lodsejerne; Rasmus N. Andersen, Mogens Povlsen, Jørgen Skyttegaard og Hans Frans Lange.

Svindinge Jagtforening har ligeledes arrangeret gode og spændende skydetræningsaftener for unge nyjægere hen over sommeren 2014. Professionel skydeinstruktør, Rasmus Bjerregaard har vejledt de nye jægere på jagtforeningens egen skydebane i Svindinge.  Alt dette sammenholdt med andre gode aktiviteter, har gjort, at Svindinge Jagtforening oplever en vis medlemsfremgang i disse år.  


Kragejagtkursus

Tidspunkt:       Onsdag d. 19. novemberkl. 19.00

Møde sted:       Ørbæk Skole, Skoletorvet – Ørbæk Skole, Langemosevej 1, 5853 Ørbæk

Svindinge Jagtforening afholder kragekursus for alle

Kragejagt er en spændende og udfordrende jagtform, som kan dyrkes mange steder. Kragejagt kan man som regel komme til for ganske få midler, ja faktisk kan man flere steder være heldig at  få kragejagt helt gratis. Vi kommer tættere på alle facetter af denne udfordrende jagtform:

  • Hvordan sætter jeg lokkerne rigtigt?
  • Hvordan kalder jeg en krage?
  • Hvad er rigtigt kragevejr?

Vi skal bl.a. beskæftige os med følgende elementer -

  • Biologi omkring krage – hvor findes de, trækruter?
  • Hvor kloge er krager egentligt
  • Kaldeteknik
  • Opsætning af skjul og lokker  

Foredragsholder:   Bjarne Frost – Danmarks absolut største og mest erfarne kragejæger
Tilmelding - Kristian Spodsberg: spodsberg@svindingejagtforening.dk eller 20 96 19 14 efter kl. 18.00

Se mere her - klik


Resultater for hundeprøven

Fredag d. 30. maj afholdte Svindinge Jagtforening afsluttende prøve for de kursister, som har været til hundetræning igennem de sidste par måneder. Prøven var afsluttende for en succesfuld træning, som både er foregået på begynder g øvet hold. Succesen skyldes bl.a. nogle rigtig gode træningsfaciliteter hos Mogens Hansen, Langå. Bestyrelsen vil gerne takke Mogens for hans store engagement.

Resultatet af prøverne blev som følgende:
Begynder - 1. Mikkel Hansen / 2. Torben Larsen (dommer Poul Andersen)
Øvet - 1. Andi Andersen / 2. Kristian Spodsberg (dommer Mogens Hansen)

Der blev udelt sponsereret præmier for følgende

Gilpa - hundefoder
Højlund Mølle

Svindinge Jagtforening takker sponsorerne

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/