ravnholt.JPG

 Logo_Svindinge_Jagtforening.PNG


Se her en lille præsentationsvideo af Svindinge Jagtforening i forbindelse med afstemningen

Klik her : Video - Svindinge Jagtforening


 

 Jagt for den kommende sæson...

 Svindinge Jagtforening er en del af Hjulby Mose Jagtselskab.

 Det gælder følgende jagt
-          Bukkejagt
-          Fællesjagter – fasan og andejagt
-          Andetræk
 
Vi har stadig ledige pladser til jagterne i Hjulby Mose 2019/2020 
  • søndag d. 20. oktober 2019
  • fredag   d.  8.  november 2019
  • søndag d.  1.  december 2019
  • fredag   d. 20. december 2019
  • søndag d. 19. januar 2020 (ræve/fasanjagt)

Der er også mulighed for at skrive sig på listen til andetræk.

Andetræk – afholdes flere gange hen over efteråret. Man melder sig på et rådighed hold, hvorefter en kontaktperson ringer, når trækket og vejrforholdene er til det – pris 50 kr. + 25 kr. pr skud and.
 

 


 
 
Tilmeld dig nyhedsbrev pr. mail
Se mere her - klik her
 

 
Ræve- og fasankokkejagt 2020
 
Lørdag d. 18. januar kl. 9.30-14.00 mødested Svindinge Forsamlingshus (medbring madpakke)
 
Lørdag d. 25. januar kl. 9.30-13.00 mødested Svindinge Forsamlingshus (guleærter serveres)
  
Vi starter det nye år med 2 ræve- & kokkejagter, som afholdes i slutningen af januar måned.
 
Rævejagterne vil blive afholdt som drivjagter. Erfaringen viser, at der altid er chancer på disse jagter. Så sidder du som jæger og ikke har deltaget i vores jagter før, så kan vi kun anbefale det, da dette er en god chance for at komme på noget god jagt med hyggelige bekendtskaber. Og med ca. 25 deltagere så er der altid garanti for, at vi kan dække områderne og skabe chancerne større for et jagtligt godt resultat
 
Jeg vil gerne her som formand takke de lodsejere som lægger jord til. Vi er selvfølgelig altid glade for at komme på nogle terræner, hvor der er så store chancer for ræv, selv om nok ikke alle lodsejer deler den samme mening med hensyn til antallet af ræve.
 
Hvis du har noget terræn, hvor du gerne vil have vi kommer på rævejagt, er du meget velkommen til at kontakte foreningen
 
Ønsker du at medbringe en hund til rævejagterne, ser vi det gerne, men det skal anmeldes til Kristian Spodsberg - spodsberg@svindingejagtforening.dk eller 20 96 19 14
 
Der serveres pølser på grill undervejs i skoven.
Når dagen er omme spiser vi sammen i Svindinge Forsamlingshus. Medbring selv din madpakke.
 
Jagttegn skal medbringes

 

 

Generalforsamling - 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus

Lørdag den 25. januar 2020 kl. 14.00 med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virke i 2019

3. Det reviderede regnskab fremlægges v/kasserer Jørgen Nielsen

4. Indkomne forslag.     

5. Kontingentfastsættelse.
6. Valg af kasserer, på valg er:
    Jørgen Nielsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:
    Jørgen Nielsen
    Torben Larsen
    Knud Madsen
    Steen Larsen
8. Valg af suppleanter
    
9. Valg af revisorer
    
10. Valg af suppleanter
  
11. Evt.   

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest den 18.januar 2020.

Se årsprogram - 20192019.PNG
 
Svindinge Jagtforening udkommer hvert år med et aktivitetsprogram. 
Programmet indeholder bl.a. artikler om aktiviteter 2018 og fremtidige aktiviteter 2019.
Det er ikke alle fremtidig aktiviteter, som kan ses i bladet, så følge med på hjemmesiden eller tilmeld dig nyhedsbrev.
Årsprogram 2019 - klik
 
Se tidligere årsprogrammer her - klik