ravnholt.JPG

 rets_jagtforening_2016.JPG


Tak for dit engagement og støtte.

På vegne af hele Svindinge Jagtforening vil vi gerne takke alle  ... se mere her - klik

 

Se også her en lille præsentationsvideo af Svindinge Jagtforening i forbindelse med afstemningen

Klik her : Video - Svindinge Jagtforening


 

 kniv.JPG

 

Formål:

Er du jægeren, som gerne vil lave dit eget knivskæfte og skeden til kniven, så har du her en enestående mulighed for at få et kursus med en af landets bedste instruktør og knivmager. Svindinge Jagtforening tilbyder i samarbejde med Jørgen Hanghøi et knivkursus.

Se mere her: Knivkursus klik her

 


 
Tilmeld dig nyhedsbrev pr. mail
Se mere her - klik her
 

 
Ræve- og fasankokkejagt 2017
 
Lørdag d. 21. januar kl. 9.30-15.00 mødested Svindinge Forsamlingshus (medbring madpakke)
 
Lørdag d. 28. januar kl. 9.30-13.00 mødested Svindinge Forsamlingshus (guleærter serveres)
 
Svindinge Forsamlingshus - Glorupvej - Svindinge
 
 
Vi starter det nye år med 2 ræve- & kokkejagter, som afholdes i slutningen af januar måned.
 
Rævejagterne vil blive afholdt som drivjagter. Erfaringen viser, at der altid er chancer på disse jagter. Så sidder du som jæger og ikke har deltaget i vores jagter før, så kan vi kun anbefale det, da dette er en god chance for at komme på noget god jagt med hyggelige bekendtskaber. Og med ca. 25 deltagere så er der altid garanti for, at vi kan dække områderne og skabe chancerne større for et jagtligt godt resultat
 
Jeg vil gerne her som formand takke de lodsejere som lægger jord til. Vi er selvfølgelig altid glade for at komme på nogle terræner, hvor der er så store chancer for ræv, selv om nok ikke alle lodsejer deler den samme mening med hensyn til antallet af ræve.
 
Hvis du har noget terræn, hvor du gerne vil have vi kommer på rævejagt, er du meget velkommen til at kontakte foreningen
 
Ønsker du at medbringe en hund til rævejagterne, ser vi det gerne, men det skal anmeldes til Kristian Spodsberg - spodsberg@svindingejagtforening.dk eller 20 96 19 14
 
Der serveres pølser på grill undervejs i skoven.
Når dagen er omme spiser vi sammen i jagthytten på Glorup. Medbring selv din madpakke.
 
Jagttegn skal medbringes
 
 
 
 
 

 


 

Generalforsamling - 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus

Lørdag den 28. januar 2017 kl. 14.00 med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virke i 2016

3. Det reviderede regnskab fremlægges v/kasserer Jørgen Nielsen

4. Indkomne forslag.     

5. Kontingentfastsættelse.
6. Valg af formand, på valg er:
    Kristian Spodsberg
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:
    Kristian Spodsberg
    Brian Petersen
    Andi Andersen        
8. Valg af suppleanter, på valg er følgende:
    Lars Christoffersen
    Kim Pedersen
9. Valg af revisorer, på valg er følgende:
    Torben Andersen
    Mogens M. Rasmussen
10. Valg af suppleanter, på valg er følgende:
      Mogens Poulsen
      Andreas Christiansen
11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest den 21.januar 2017.